onsdag 23 maj 2018

Episode ? : A New Hope

Igår inträffade ännu en episod i fiber-sagan: själva fibern kom fram. Den är gul.


även uppe i Bergdala:


Så nu väntar vi bara på själva inkopplingen...

fredag 11 maj 2018

På safari

Igår öppnade "safariparken" utanför Kosta, trodde vi – efter mycket googlande gav vi upp och bara for dit...
Det var mycket riktigt öppningsdagen – märkligt att inte ens destinationkosta tycker att den kan räknas till "upplevelser"?!?
Nå, det är ju deras problem.

Då, mitt på dagen, fanns inte mycket att se, men biljetten gäller en hel dag. Vi for alltså tillbaka framåt kvällningen.
Det första storviltet stod utanför entren och talade i telefon – oförberedda fick vi inte fast honom på bild.

Det är svårt att köra långsamt på knölig väg och dessutom spana åt alla håll, samtidigt!

Några exotiska typer fick vi att fastna, i alla fall:

(den senare kanske inte är riktigt så gullig som den ser ut?)

Mot slutet skymtade vi en ... älg?

Fast, vid närmare eftertanke, det var nog inte just en älg.

Trevlig utflykt, men av "urskogen" såg vi inte mycket. Ser mer ut som ett ordinärt skräpigt blandskogshie...
Hoppas kan en väl också på att ordningsreglerna uppdateras med text på ett par mera välkända turistspråk.