onsdag 31 december 2014

Nyår, är det visst?


Innehöll (som sig bör) allt: en Glasjesus, glamour girls, vår egen lokala poet Laila (men jag lyckas aldrig komma ihåg vad hon "heter" i efternamn), ryssar i Stockholms skärgård... ("men DE är ju så vanliga") och förstås: vår egen "Monica"!






... och när vi kom hem igen var all snön borta...

lördag 27 december 2014

Vinter?

Igår blev det plötsligt kallt. Med lite pyssel kunde vi rädda de flesta hinkarna:



Idag var det varmare igen, men man kunde se spår av snö...

lördag 13 december 2014

torsdag 11 december 2014

Bergdala centrum se'n sist

Kanske dags för en summering av de senaste turerna i frågan om asylboendet -

Först var det alltså detdär om gifter i marken , som fick migrationsverket att stoppa den förestående inflyttningen.

Det fick ägarna att själva beställa (ännu) en markundersökning. Resultatet kom, och visade både att tidigare undersökningar hade någorlunda rätt (det fanns mycket riktigt gifter i marken), samt att de hade någorlunda fel (går att åtgärda med relativt enkla medel).

(Tore, förresten: om dina 845 kg arsenikoxid är riktiga, och om vi kan anta att 1 liter jord innehåller 1 kg torrsubstans (bara för att ha nåt att räkna på) så innebär det, med dagens gränsvärde, att arseniken måste vara jämnt fördelad inom en cirkel med ungefär 140 m radie. Sedan är den förstås inte jämnt fördelad - .)

Kommunen reagerade snabbt på uppgiften att lekplatsen var kontaminerad, så nu är den riven. Snabbt jobbat, men, om jag inte minns fel - nog byggdes denna lekplats efter den förra markundersökningen? Förhoppningsvis minns jag fel...

Så vad hände sedan?
Jo, nu återkom detdär med reningsverket - återkom, för det var på tapeten redan i början av november. Och här är vi nu.

(Vid några tillfällen har påpekats att det bott många fler människor i Bergdala då bruket hade sin storhetstid. Så var det ju, men när fick byn kommunalt vatten/avlopp? Jag kan inte hitta uppgifter på det, men det fanns en badhusförening mellan 1938 och 1970.)

Det finns en del att reflektera över här.
En sak som fn diskuteras mycket i Smålandsposten är hur mycket/hur snabbt man (i detta fall migrationsverket, eller snarare de regler som migrationsverket måste arbeta inom) kan kräva att kommunerna har beredskap för. Det är tydligen flera relativt små kommuner som har, eller är rädda att de skall få, problem med vatten- och avloppsförsörjning när det kommer asylboenden såhär "hastigt på".

Samma gäller förstås andra delar av samhällsservicen, sådant som sjukvård och skola. (Men jag förstår inte riktigt dethär med skolan - visst har kommunerna haft skyldighet att redan "imorgon" ta hand om alla skolbarn som kanske möts av en stängd friskola "idag"? Så principen kan inte vara helt okänd?
)
En annan sak är detta med föroreningar. Vem kan/bör/skall vara ansvarig för tidigare generationers förorenande aktiviteter, och hur länge? Enligt Radio Kronoberg är det, åtminstone vad gäller glasbruk, alltid nuvarande ägare. Av de bruk omnämnda i det inslaget är Åfors äldst (1876), sedan Orrefors (1898). (Bergdala startade 1889.) Många ägare har det varit under tiden...

Nå, vad gäller den (mycket lokala) vattenförsörjningen är den för dagen inget större problem:
Aningen värre ser det ut för avloppssituationen:

fredag 5 december 2014

Snart kommer...

Fast just dessa går nog inte så långt:


(Fast vi Bergdalabor undrar varför inte vi också blir välkomnade med tomtar...)

Precis som förra året finns gran med julklappar på plats.