lördag 14 april 2012

Lördag i Bergdala

Först naturligt

sedan konstlatoch Peter de Ru - på Konstgalleriet, förståss!

Inga kommentarer: