lördag 25 oktober 2014

... men den var inte slut med det

Efter marknaden förflyttade sig händelsernas centrum till Ordenshuset, där det var fest (nästan på dagen efter förra årets).

I år var det inte fullt så många deltagare, men i gengäld serverades mat (utmärkt god, kommen från Hovmantorps Folkets Hus). Den tog snart slut:


Sedan bjöds på föredrag


"Bygdens son" Dan Johansson har skrivit en bok som snart kommer ut, med titeln "Grönt byte". Han berättade om hur det är att skriva en bok, om hur man går balansgång mellan allvar och underhållning, och att en del var sant, annat borde vara det och att somt var "bara påhittat".

(Jag, som har tjuvläst, kan misstänka att en del som handlar om skogsbruk kan reta somliga, en del som handlar om jakt kan reta andra. Jag ser fram mot att läsa den slutliga versionen!)

Inga kommentarer: