torsdag 22 mars 2018

Det där med fysik och sån't ...

är jättesvårt.

En gång fick jag lära mig i skolan - fast det kan ju ha varit "fake news" - att att när man värmer upp järn och sådana grejer så blir de längre. OK?

För en vecka sedan, jag har inget bildbevis men jag såg det med egna ögon, så var det frusna vattnet och kedjan som vattnet rinner efter lika långa. Men nu är det varmare på dagarna - och då har kedjan blivit kortare än isen! Eller så har isen blivit mycket längre än kedjan. Skumt är det i alla fall...


Lägg också märke till att isen också har blivit litet kedja - eller hur det nu förhåller sig... Dessutom kan ni notera att snön håller på att ge sig. Litet är det kvar men de där tappra snödropparna som har börjat titta upp på framsidan har faktiskt varit synliga ovanför snötäcket i två dar nu!!

Inga kommentarer: