måndag 29 juni 2020

Bergdala: en samlingsplats för turister?


Inte nog med att Lessebo kommun satte ut några picknickbord i Bergdala för flera år sedan, nu (idag, faktiskt) har det kommit dit en soptunna också.

Och vilken soptunna, sen…:
…undrar var de hittat den?
När vi flyttade hit (det var 1996) var den modellen redan utgången, åtminstone här på landsbygden.

Nå. Tunna som tunna, nu har picknickarna i alla fall nå’nstans att slänga sitt skräp.


Samtidigt, faktiskt, har Bergdala nu blivit en så kallad InfoPoint (det är nästan som en turistinformation, med den skillnaden att en InfoPoint måsta vara bemannad – det måste inte en turistinformation, som den i Kosta, vara.)


Jo, såklart:
den gamla "infopointen" som vi bybor satte upp för sådär en 10 år se'n, den finns fortfarande kvar.

Inga kommentarer: