torsdag 2 juli 2015

"Glasbruken ska saneras"


Så lyder en av rubrikerna i dagens Smålandsposten. (Eftersom Smålandsposten inte låter sig länkas till nuförtiden får jag skriva av ett par citat)

Såhär säger vår landshövding Kristina Alsér:
"Jag har träffat flera generaldirektörer för de myndigheter som bistår oss i arbetet med sanering av markerna kring glasbruken. [...]
"I början av september kommer vi träffas för att komma överens om innehållet i en förstudie om hur vi skulle kunna arbeta mer innovativt med saneringsfrågan och hur vi kan samordna oss för att allt ska gå så effektivt som möjligt."

Hurra, säger jag: ÄNNU EN FÖRSTUDIE!!! Det är SÅ KUL med förstudier - det bästa med dem att d inte behöver leda till något... (jmf div äldre poster med etiketten "markföroreningar" - eller läs här, en lång rapport som beskriver en förstudie och en tidigare förstudie... men, det är klart, så gamla som de är så kan ju något underverk ha inträffat.)

Så bläddrar man vidare, kommer till Bergdalasidan (fast de kallar den numera för "Lessebo/Uppvidinge"). Där hittar man ännu en rubrik, fast lite mindre:
"Klagomål på container" lyder den.
Innehållet i korthet: Lisskullan AB (som vill öppna asylboende) ber kommunen att kräva av glasbruket att den öppna containern med glasavfall byts mot en täckt container.
Plan- och miljönämnden håller inte med, utan påpekar att "det inte är något brott mot miljölagstiftningen att lägga glaskross i en öppen container på en industrifastighet".


Å andra sidan, samma dag men något senare, kom Svevia (ack, alla dessa bolagiserade gamla statliga serviceverk - förr hette de Vägverket, minns jag) för att sätta upp en brun skylt ("turistskylt") som det står Glasbruk på. Dessvärre lyckades de först mer eller mindre kvadda de skyltar som redan stod där...
När de ändå var där, tyckte Svevianerna att de kunde flytta den gamla svårupptäckta KulTuren-skylten också, så nu kan man se den redan på långt håll! (Om nu bara texterna till KulTuren bleve uppdaterade en aning... men det lär väl inte hända, om man inte får till nå't "projekt" igen...)


Inga kommentarer: