torsdag 31 december 2015

Sista reningsverksnyheten för året

(för det kommer ingen ny tidning förrän nästa år...)

I tisdags kunde vi läsa i Smålandsposten att kommunen gör det igen: en nämnd "förelägger" en annan. Också denna gång är det Plan- och miljönämnden som förelägger Tekniska nämnden, men nu gäller det reningsverket(och dessutom är det än så länge bara ett "hot").

Såhär skriver Smp: "Kommunen överväger alltså att förelägga sig själv, för att skynda på byggstarten av det nya reningsverket i Bergdala, som ska klara 200 personer, jämfört med nuvarande 50."

Lite längre fram i texten konstateras att "sedan nästan ett år tillbaka pågår en tvist i Statens VA-nämnd mellan Lessebo kommun och företaget Lisskullan [...] om vem som ska betala. [...] Men avgörandet ser ut att dröja. Statens VA-nämnd läggs ner vid årsskiftet. Då får mark- och miljödomstolen i Växjö ta över frågan om Bergdala reningsverk."

Men så bra... ju fler formaliteter, desto längre handläggningstid... och alltid är det någon som får lön under tiden. Vi bidrar iallafall till att förbättra arbetsmarknadsläget?

Inga kommentarer: