onsdag 1 maj 2024

Sol!!

Fast ännu är det inte sommar. Men det finns anledning att fira. Inte bara att det är första maj utan även slutet på första tertialet år 2024. Det är nämligen första året vi har solceller... Och elbil...

Hittills i år, januari till och med april, har vi köpt 1537 kWh el och vi har sålt 1406 kWh. Samtidigt har vi kört drygt 240 mil med en elbil, och "tankningarna" av den ingår alltså i totalsiffrorna. Om vi hade kört de där 240 milen med den nu skrotade lilla bensinbilen (ungefär 6 deciliter per mil i den bilen vilket är ungefär ett halvt kilo) och vi räknar med 80 vikt-% kol i bensinen skulle vi ha släppt ut 350 kg koldioxid. Men eftersom vi har bra-miljöval, koldioxidneutral, el så har vi inte gjort det. Alltså: Från elnätets synpunkt har vi i stort sett varit helt självförsörjande under årets fyra första månader samtidigt som vi har minskat utsläppen med 350 kg CO2. Bra, va?

Inga kommentarer: